Tarddiad cynhyrchion gofal croen asid hyaluronig

Tarddiad cynhyrchion gofal croen asid hyaluronig

2021-10-12

Mucopolysaccharid asidig yw asid hyaluronig, a gafodd ei ynysu yn gyntaf gan Meyer (athro offthalmoleg o Brifysgol Columbia (UD)) et al.o gorff gwydrog buchol yn 1934.

1

1.Pryd wnaeth pobl ddarganfod asid hyaluronig?Beth yw tarddiad asid hyaluronig?
Mucopolysaccharid asidig yw asid hyaluronig, a gafodd ei ynysu yn gyntaf gan Meyer (athro offthalmoleg o Brifysgol Columbia (UD)) et al.o gorff gwydrog buchol ym 1934. Mae asid hyaluronig yn dangos amryw o swyddogaethau ffisiolegol pwysig yn y corff gyda'i strwythur moleciwlaidd unigryw a'i briodweddau ffisiocemegol, megis cymalau iro, rheoleiddio athreiddedd waliau pibellau gwaed, rheoleiddio trylediad a gweithrediadau protein, dŵr ac electrolytau , hyrwyddo iachau clwyfau, ac ati Mae asid hyaluronig yn cael effaith cloi dŵr arbennig, a dyma'r sylwedd mwyaf lleithio a geir ym myd natur sydd ag enw da o ffactor lleithio naturiol delfrydol.

2. A yw asidau hyaluronig a gynhyrchir gan y corff dynol?Pam mae asidau hyaluronig yn lleihau wrth i bobl heneiddio?
Mae asid hyaluronig yn elfen bwysig ar gyfer lleithio yn haen dermis croen dynol.Bydd ei gynnwys yn lleihau gyda chynnydd mewn oedran, gan achosi heneiddio croen oherwydd sychder a diffyg dŵr, wrinkles, croen garw a diflas, tôn croen anwastad a phroblemau eraill.

3. A yw asid hyaluronig yn wirioneddol effeithiol?
Mae croen dynol yn cynnwys llawer o asidau hyaluronig, ac mae prosesau aeddfedu a heneiddio'r croen hefyd yn newid gyda chynnwys a metaboledd asid hyaluronig.Gall wella metaboledd maetholion y croen, dod â chroen meddal, llyfn, di-grychau wrth gynyddu elastigedd ac atal heneiddio - lleithydd rhagorol yn ogystal â gwellhäwr amsugno transdermal da.Gall chwarae rhan well mewn amsugno maetholion pan gaiff ei ddefnyddio gyda chynhwysion maethol eraill.

4. Swm cymhwysol o asid hyaluronig
Mae'n hysbys mai'r cynnwys gorau o asid hyaluronig yw 1% (y safon uchaf o lleithio dwfn yn Ewrop)
Po uchaf yw'r crynodiad o asid hyaluronig, y lleiaf addas yn y colur.Bydd asid hyaluronig â chrynodiad uchel, o'i ychwanegu at y cynhwysion colur, yn achosi niwed mawr i'r croen, felly dylid cymryd gofal ychwanegol o ran dos asid hyalwranig.Fel arfer mae 1-2 diferyn yn ddigon i'w gymhwyso ar yr wyneb a'r gwddf cyfan, fel arall ni fyddai asid hyalwranig gormodol yn cael ei amsugno ac yn rhoi baich ar y croen.
Mae asidau hyaluronig o wahanol feintiau moleciwlaidd yn cael effeithiau harddwch gwahanol ar wahanol feysydd croen.

5. O ble mae'r asid hyalwranig yn y cynhyrchion gofal croen yn cael ei dynnu?
Ar gyfer y cwestiwn hwn, mae tri dull echdynnu:
yn gyntaf, o feinweoedd anifeiliaid ;
Yn ail, o eplesu microbaidd;
Yn drydydd, mireinio gan synthesis cemegol.

Ymholiad

Chwilio am y cynhwysion gorau i lefelu eich fformiwlâu iechyd a harddwch?Gadewch eich cyswllt isod a dywedwch wrthym beth yw eich anghenion.Bydd ein tîm profiadol yn darparu datrysiadau cyrchu wedi'u haddasu yn brydlon.