The origin of hyaluronic acid skin care products

Tarddiad cynhyrchion gofal croen asid hyaluronig

2021-10-12

Mae asid hyaluronig yn fwcopolysacarid asidig, a ynyswyd yn gyntaf gan Meyer (athro offthalmoleg o Brifysgol Columbia (UD)) et al.o gorff bywiog buchol ym 1934.

1

1.Pan ddarganfu bodau dynol asid hyaluronig?Beth yw gwreiddiau asid hyaluronig?
Mae asid hyaluronig yn fwcopolysacarid asidig, a ynyswyd yn gyntaf gan Meyer (athro offthalmoleg o Brifysgol Columbia (UD)) et al.o gorff bywiog buchol ym 1934. Mae asid hyaluronig yn dangos amryw o swyddogaethau ffisiolegol pwysig yn y corff gyda'i strwythur moleciwlaidd unigryw a'i briodweddau ffisiocemegol, megis cymalau iro, rheoleiddio athreiddedd waliau pibellau gwaed, rheoleiddio trylediad a gweithrediadau protein, dŵr ac electrolytau , hyrwyddo iachâd clwyfau, ac ati. Mae asid hyaluronig yn cael effaith cloi dŵr arbennig, a hwn yw'r sylwedd mwyaf lleithio a geir ym myd natur ag enw da am ffactor lleithio naturiol delfrydol.

2. A yw'r corff dynol yn cynhyrchu asidau hyaluronig?Pam mae asidau hyaluronig yn lleihau wrth i bobl heneiddio?
Mae asid hyaluronig yn elfen bwysig ar gyfer lleithio yn haen dermis croen dynol.Bydd ei gynnwys yn lleihau gyda'r cynnydd mewn oedran, gan achosi i'r croen heneiddio wedi hynny oherwydd sychder a diffyg dŵr, wrinkles, croen garw a diflas, tôn croen anwastad a phroblemau eraill.

3. A yw asid hyaluronig yn wirioneddol effeithiol?
Mae croen dynol yn cynnwys llawer o asidau hyaluronig, ac mae'r prosesau aeddfedu a heneiddio croen hefyd yn newid gyda chynnwys a metaboledd asid hyaluronig.Gall wella metaboledd maetholion y croen, dod â chroen meddal, llyfn, heb grychau wrth gynyddu hydwythedd ac atal heneiddio - lleithydd rhagorol yn ogystal â chyfoethogwr amsugno trawsdermol da.Gall chwarae rôl well wrth amsugno maetholion pan gaiff ei ddefnyddio gyda chynhwysion maethol eraill.

4. Swm cymhwysol o asid hyaluronig
Mae'n hysbys mai'r cynnwys gorau o asid hyaluronig yw 1% (y safon uchaf o leithder dwfn yn Ewrop)
Po uchaf yw crynodiad yr asid hyaluronig, y lleiaf addas yn y colur.Bydd asid hyaluronig â chrynodiad uchel, o'i ychwanegu yn y cynhwysion colur, yn achosi niwed mawr i'r croen, felly dylid cymryd gofal ychwanegol ynghylch dos yr asid hyaluranig.Fel rheol mae 1-2 diferyn yn ddigon i'w roi ar yr wyneb a'r gwddf cyfan, fel arall ni fyddai gormod o asid hyaluranig yn cael ei amsugno ac yn rhoi baich ar y croen.
Mae asidau hyaluronig o wahanol feintiau moleciwlaidd yn cael effeithiau harddwch gwahanol ar wahanol ardaloedd croen.

5. O ble mae'r asid hyaluranig yn y cynhyrchion gofal croen yn cael ei dynnu?
Ar gyfer y cwestiwn hwn, mae tri dull echdynnu:
yn gyntaf, o feinweoedd anifeiliaid;
Yn ail, o eplesu microbaidd;
Yn drydydd, wedi'i fireinio gan synthesis cemegol.

Ymholiad

Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu bricelist, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

Address Cyfeiriad

Parth Datblygu Economaidd Newydd Rheilffyrdd Cyflym, Qufu, Jining, Shandong
code